TERMÍNY PŘEDNÁŠEK

Čtvrtek 28.dubna 2022 od 18,30 hodin

Celostní pohled na zdraví

v rámci cyklu přednášek Svoboda v mysli a zdraví v těle v dnešní nelehké době

Základní principy celostní medicíny - celostní pohled na člověka ve světle příčin nemocí. Nemoc z pohledu fyzického, psychického a duchovního. Pohled na imunitní systém člověka. Řeč našich orgánů, co nám tělo říká. 

Recall centrum, Sedmihorky 10, 511 01 Turnov