top of page

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK

Čtvrtek 26. září 2024 od 17 hodin 
Životospráva - cesta ke zdraví - pohled na problematiku zdravého životního stylu včetně stravování z pohledu východních filosofií. Praktické principy a jejich uplatnění v dnešním životě. 
Semily, KC GOLF, bývalá restaurace - pro Rytmus životaÚterý 15. října 2024 od 16,30 hodin
Biorytmy v našem životě - význam základních cyklicky se opakujících dějů v přírodě a jejich vliv na naše fyzické a emoční tělo s přihlédnutím k duchovním souvislostem. Biorytmus denní, týdenní, měsíční, roční a zajímavý sedmiletý biorytmus - jejich využití v praktickém životě, diagnostické a léčebné souvislosti z pohledu klasické a východní medicíny.  
Sedmihorky, Recall centrum 

bottom of page