top of page
Kosová
Kosova.jpg
KOSOVÁ Dagmar

odborná zdravotní sestra v recepci RC
provádí aplikaci FT - laser

ambulantní sestra v ordinaci lékaře

Morávková
Moravkova.jpg
MORÁVKOVÁ Helena, DiS

Absolvované kurzy a školení:

mobilizace žeber dle Mojžíšové (1999) - 2 kurzy
měkké techniky (1999)
kurz diagnostiky a terapie PIR, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů (1999)
multidisciplinární kurz využití laseru v medicíně (2002)
reflexní terapie plosky nohy (2003)
léčebná tělesná výchova v těhotenství a šestinedělí (2004)
Komplexní terapie ramene (2004)
sedativní masáž obličeje a hlavy (2004)
hlas a dech ve fyzioterapii (2007)
základy komplexního přístupu ve fyzioterapii (2007)
kurz Feldenkraisovy metody (2007)
diagnostika a kinezioterapie u idiopatické scoliosy (2008)
kineziologie a patokineziologie dolní končetiny a nohy (2008)
manuální lymfodrenáž (2009)
sportovní fyzioterapie a tréning (2009)
mechanická diagnostika a terapie metodou McKenzie - kurzy A - D (2010-2011)
míčková facilitace pro respirační onemocnění (2010)
nespecifické mobilizace a měkké techniky pomocí pružných míčků na HK a DK (2011)
kinesiology taping (2013)

refreš kurz McKenzie (2014)

vestibulární rehabilitace u poruch rovnováhy (2016)


Účast na konferencích a kongresech:

konference celostní medicíny (Sedmihorky, Hrubá Skála 2007-2019) 
Lymphologický kongres Pardubice (2013)
Funkční a kondiční tréning - Liberec (2013)

Malá
Noskova.jpg
MALÁ Monika, Bc.

Absolvované kurzy a školení:

sportovní a relaxační masáže (1999)
mobilizace žeber dle Mojžíšové (2007)
diagnostika a terapie funkčních poruch (měkké techniky, PIR, mobilizace) - (2007)
hlas a dech ve fyziatrii (2007)
základy komplexního přístupu ve fyziatrii (2007)
kurz Feldenkreisovy metody (2007)
kurz fyzioterapie funkční ženské sterility metodou Mojžíšové (2008)
léčebná tělesná výchova v gynekologii a porodnictví (2008)
diagnostika a kinerzioterapie u idiopatické scoliosy (2008)
nespecifické mobilizace a měkké techniky pomocí pružných míčků na HK a DK (2011)
kinesiotaping (2011)
metodika senzomotorické stimulace (2012)

terapie pomocí jógových technik (2016)

spirální dynamika (2016-2017)

Pro dýchání (2018)

Jógová terapie - základní část (2019)

Jógová terapie - rameno a krční oblast (2019)


Držitelka certifikátu léčby funkčních poruch a ženské sterility metodou Mojžíšové

Držitelka certifikátu instruktora jógy (2015)

Osvědčení o nástavbovém školení jógy se zaměřením na jógovou terapii (2018-2019)


Účast na konferencích a kongresech:

konference celostní medicíny (Sedmihorky, Hrubá Skála 2007-2019) 

Novotná
Novotna.jpg
NOVOTNÁ Jana

odborná zdravotní sestra v recepci RC
provádí aplikaci FT - laser

ambulantní sestra v ordinaci lékaře 

tulachova.jpg
TULACHOVÁ Bohuslava, DiS.

masér pro sportovní a rekondiční masáže (1997)
kineziologie a patokineziologie DK a nohy (2008)
cvičení na míčích, labilních plochách (2009)
sportovní fyzioterapie a trénink (2009)
míčková facilitace u dechových obtíží (2010)
fyzioterapie u dysfunkcí pánevního dna a inkontinence (2010)
kinesiology taping (2013)
proprioceptivní neuromuskulární facilitace (2014, 2015)

Mobilizace žeber metodou Mojžíšové (2017)

Mobilizace SI kloubu a bederní páteře metodou Mojžíšové (2018)

Jógová terapie - základní část (2019)

Jógová terapie - rameno a krční oblast (2019)


Držitelka certifikátu fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna metodou Mojžíšové a certifikátu proprioceptivní neuromuskulární facilitace

konference celostní medicíny (Sedmihorky, Hrubá Skála 2009 - 2019)
seminář problematika karpálního tunelu 
konference ZS a fyzioterapeutů Vysoké n. Jiz. (2009) 
dysfunkce pánevního dna - Liberec

Tulachová

ŠÍROVÁ Dana, DiS.

bottom of page