top of page

MUDr. Miroslav Holub

Pár slov o mně

  Narodil jsem se v roce Vodního Hada první den měsíce Lásky ve znamení Býka s ascendentem Raka v malé podkrkonošské obci.

  Po absolvování lékařské fakulty v Olomouci jsem nastoupil v roce 1978 jako chirurg do nemocnice v Semilech. Po atestaci jsem absolvoval první kurz akupunktury. V roce 1982 jsem nastoupil na ambulantní rehabilitaci. Absolvoval jsem další odborné kurzy a školení v rehabilitaci a akupunktuře. Atestaci z rehabilitačního lékařství jsem složil v roce 1986. Po revoluci v roce 1989 jsem krátce působil jako ředitel nemocnice, čímž jsem si rozšířil obzor vnímání o další rozměr. 

 

  Dne 1. 7. 1992 jsem zahájil privátní praxi v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace. Své vzdělání jsem si doplnil studiem homeopatie, diagnostiky EAV a poté rozšířil o psychosomatiku a etikoterapii. 

 

  Zlomovým rokem byl pro mne rok 1995, kdy jsem poprvé navštívil Srí Lanku, kde jsem absolvoval stáž v akupunktuře na klinice v Colombu. Tam jsem se setkal poprvé s buddhismem, který mne ovlivnil v celém dalším následujícím životě, prakticky až dodnes. Postupně jsem dozrál k přesvědčení, že tou správnou životní cestou je celostní pohled na život. Jak na stravování, životosprávu, tak na diagnostiku i léčení v rámci celostní medicíny. Jsem hlavním organizátorem a pořadatelem celostátní konference s touto problematikou. 

  Vše, co jsem se ve svém medicínském životě naučil, chci předávat dál. Proto také aktivně přednáším odbornou zdravotnickou problematiku nejen pro laickou veřejnost, ale i pro studenty Technické univerzity v Liberci. Zároveň jsem začal publikovat. Od roku 2004 jsem vlastním nákladem vydal již několik knih (zatím pět)  o stravování, poslední na jaře 2022. Teoretickou i praktickou část spojenou se stravováním vidím jako velmi důležitý článek v rámci celostního pohledu na pacienta. Skripta „Zdraví a nemoc“ vydala TU Liberec v roce 2011. V roce 2017 jsem dokončil dlouho připravovanou knihu „Mozaika souvislostí.“ Její tisícový náklad byl za 18 měsíců zcela rozebrán. Další knihou je "Zrcadlo moudrosti", vydané koncem roku 2019. A těsně před vánocemi 2022 se objevila zatím poslední kniha "Oranžová kniha - pod zrcadlem moudrosti", která je volným pokračováním té předchozí. 

  Mým koníčkem je kromě medicíny také cestování, což mne vedlo k vydání již čtyř knih reportáží, vzpomínek a příběhů s cestovatelskou tematikou. Většina z nich je také již nedostupná.

Bližší informace o jednotlivých publikacích najdete na mých webových stránkách v záložce "publikace".  

   V nedávné době jsem se často také vyjadřoval k aktuálnímu dění v době "pandemie". Řadu těchto názorů publikuji i ve svých knihách. 

   Snažím se publikovat svoje odborné názory na aktuální témata. Články najdete v záložce "aktuálně".

    V současné době jsem od roku 2016 již v důchodovém věku, takže jsem omezil svoje pracovní aktivity na tři dny v týdnu, jen v dopoledních hodinách. Celostní medicína zůstala mým "koníčkem" a proto se budu snažit, abych mohl její diagnostické a léčebné principy uplatňovat ve své praxi co nejdéle.  

bottom of page