NABÍDKA PŘEDNÁŠEK

Nabídka různých přednášek doplněna projekcí z PC, fotografiemi nebo videoprojekcí pomocí dataprojektoru a prezentována

osobně MUDr. Miroslavem Holubem 

      Zdravotnická tematika - přednášky pro laickou i odbornou veřejnost
 1. Čínská medicína a dnešek - teorie a filosofie východní medicíny, základní principy, orgánové hodiny, akupunktura, tradiční čínská medicína a její využití v současném moderním životě.

 2. Životospráva - cesta ke zdraví - pohled na problematiku zdravého životního stylu včetně stravování z pohledu východních filosofií. Praktické principy a jejich uplatnění v dnešním životě. 

 3. Biorytmy v našem životě - význam základních cyklicky se opakujících dějů v přírodě a jejich vliv na naše fyzické a emoční tělo s přihlédnutím k duchovním souvislostem. Biorytmus denní, týdenní, měsíční, roční a zajímavý sedmiletý biorytmus - jejich využití v praktickém životě, diagnostické a léčebné souvislosti v medicíně. Přednáška k nově vydané knize Mozaika souvislostí. 

 4. Bolest v hybném systému - psychosomatické souvislosti v rámci holistického přístupu - bolest fyzického těla, psychické faktory, duchovní příčiny vzniku obtíží 

 5. Hranice mezi tělem a duší - psychosomatika v příčinách nemocí - holistický pohled na fyzické, psychické a duchovní příčiny zdravotních problémů našeho těla, systém čaker, duchovní příčiny nemocí  

 6. Psychosomatická medicína - klinické souvislosti nemocí fyzického těla s naší psychikou, potlačované negativní emoce v příčinách nemocí, příklady z klinické praxe.

 7. Základní principy celostní medicíny - celostní pohled na člověka ve světle příčin nemocí. Nemoc z pohledu fyzického, psychického a duchovního. Základní biorytmy - denní, měsíční a roční. Akupunktura jako součást TCM a příbuzné techniky EAV, mikrosystémy. Homeopatie. Funkční poruchy a psychosomatické souvislosti. Řeč našich orgánů, co nám tělo říká. Možnosti diagnostiky a terapie. Praktické příklady funkčního myšlení z praxe rehabilitačního lékaře.

 8. Vařte s láskou a jezte s mírou - celostní cesta ke stravování. Nové pohledy na stravování, změny v technologii výroby potravin, aditiva, geneticky modifikované potraviny, vlivy současné stravy na naše zdraví. K vydané knize Vařte s láskou a jezte s mírou.

 9. Mozaika souvislostí - celostní pohled na pohybový systém a psychosomatiku - úvodní přednáška k problematice hybného systému z pohledu priority funkce před strukturou, psychosomatické souvislosti - vzájemné ovlivnění fyzického těla psychikou a opačně. Potlačované emoce a jejich projevy na hybném systému. Psychosomatické souvislosti. O bdělé pozornosti. Přednáška k nově vydané knize Mozaika souvislostí. 

 10. Mozaika souvislostí - element voda - první část přednášky zaměřená na vztahy elementů východní filosofie s využitím v současné medicíně a v našem životě obecně (voda). Projevy na fyzickém a psychickém těle. Pohlavní orgány, kosti. Smyslové orgány (uši) ve vazbě na elementy - sluch a hudba - vysvětlení souvislostí. Druhá z cyklu přednášek k nově vydané knize Mozaika souvislostí.    

 11. Mozaika souvislostí - element země - druhá část přednášky zaměřená na vztahy elementů východní filosofie s využitím v současné medicíně a v našem životě obecně (země). Projevy na fyzickém a psychickém těle. Smyslové orgány (jazyk, chuť) ve vazbě na elementy. Stres, štítná žláza a její poruchy. Základní principy stravování.  Přednáška k nově vydané knize Mozaika souvislostí. 

 12. Mozaika souvislostí - element kov - třetí část přednášky zaměřená na vztahy elementů východní filosofie s využitím v současné medicíně a v našem životě obecně (kov). Projevy na fyzickém a psychickém těle. Funkce tlustého střeva, řízení sliznic. Zevní projevy alergie na kůži nebo na sliznicích. Smyslové orgány (nos, čich) ve vazbě na elementy. Kůže, její problémy, opalování. Správné dýchání, jóga, cvičení, meditace. Hormonální látky ve fyziologických podmínkách. Pocity štěstí. Význam DNA. Přednáška k nově vydané knize Mozaika souvislostí. 

 13. Mozaika souvislostí - element dřevo - čtvrtá část přednášky zaměřená na vztahy elementů východní filosofie s využitím v současné medicíně a v našem životě obecně (dřevo). Projevy na fyzickém a psychickém těle. Smyslové orgány (oči, zrak) ve vazbě na elementy. Játra jako metabolický a vylučovací orgán se schopností detoxikace. Řízení svalů, hybnosti a metabolických funkcí. Hněv a vztek, potlačovaná zloba a její důsledky. Teorie barev a jejich význam. Přednáška k nově vydané knize Mozaika souvislostí. 

 14. Mozaika souvislostí - element oheň - pátá, závěrečná část přednášky zaměřená na vztahy elementů východní filosofie s využitím v současné medicíně a v našem životě obecně (oheň). Projevy na fyzickém a psychickém těle. Řízení srdce, oběhu, sexu, tenkého střeva, hormonální regulace. Smyslové orgány (hmat) ve vazbě na elementy. Tenké střevo a imunitní systém, možnosti ovlivnění. Srdce jako centrum pozitivních emocí a lásky. Přednáška k nově vydané knize Mozaika souvislostí. 

 15. Smyslové orgány podle elementů - každému elementu z východní filosofie odpovídá některý smyslový orgán. Ledviny řídí uši a sluch, slezina má prostřednictvím jazyka vliv na naše chutě, plíce ovládá díky nosu náš čich. Játra mají úzký vztah s očima a vnímáním barev a srdce ovlivňuje smyslový orgán hmat. Všechny souvislosti propojené s našim praktickým životem. Doplňující informace, uvedené také v nové knize Mozaika souvislostí. 

 16. Procházka asijskou kuchyní - užívané potraviny a nápoje, typické koření, tradiční zvyklosti, způsoby stravování - teorie, foto, doplněno videoklipy z vlastních cest

 17. Dotek Indonésie - cestovatelská reportáž s besedou z poznávacího zájezdu na Jávu a Bali. Krátká návštěva Jakarty, dále památky Jávy jako hinduistický Prambanan a buddhistický Borobudur, návštěva sultánova paláce. Na Bali chrámy Uluwatu, Ulun Danu Bratan, Taman Ayun, Luhur Tanah Lot, rýžových políček, městečka Ubud a představení tradičního balijského tance kecak. 

 18. Ostrov Mauritius - cestovatelská reportáž z nejlidnatějšího afrického ostrova, při které navštívíme zajímavá místa, národní parky, botanickou i zoologickou zahradu, palírny rumu, čajové plantáže a pochopitelně i hlavní město, kde se nachází muzeum s nejdražší známkou světa, ale i turisticky atraktivní tržnice. 

 19. Vietnam  - od severu k jihu - cestovatelská reportáž s návštěvou hlavního města Hanoi na severu. Poté nejnavštěvovanější atraktivní místo ve Vietnamu - Dračí zátoka Halong a noc strávená na lodi. Návštěva památek pod záštitou UNESCO - královské město Hue, Danang, My Son, přístavní město Hoi An. Na jihu země navštívíme největší město Saigon, podzemní město Cu Chi a deltu řeky Mekong. Závěr bude patřit procházce vietnamskou kuchyní.

 20. Integrální medicína. Základní principy celostní medicíny doplněné o pohled na kvantovou podstatu celé problematiky. Fyzické tělo a další čtyři jemněhmotná těla, především naše tělo vitální, ovlivnitelné akupunkturou a homeopatií. Problematika fyzického těla a možnosti jeho léčebného ovlivnění pomocí konvenční a integrované medicíny. Nadstavba emočního, duševního a spirituálního těla a možnosti léčebného ovlivnění celku v rámci integrální medicíny na principech kvantové fyziky. Příklady z klinické praxe. (připravuji)


V termínu od 1. června do 30. září se přednášky zpravidla nekonají.

Přednáškovou činnost nutno domluvit osobně, cena dohodou.

© 2017 Rehabilitačni centrum Semily