top of page

NABÍDKA PŘEDNÁŠEK

      Zdravotnická tematika - přednášky pro laickou i odbornou veřejnost
 1. Čínská medicína a dnešek - teorie a filosofie východní medicíny, základní principy, orgánové hodiny, akupunktura, tradiční čínská medicína a její využití v současném moderním životě.

 2. Životospráva - cesta ke zdraví - pohled na problematiku zdravého životního stylu včetně stravování z pohledu východních filosofií. Praktické principy a jejich uplatnění v dnešním životě. 

 3. Biorytmy v našem životě - význam základních cyklicky se opakujících dějů v přírodě a jejich vliv na naše fyzické a emoční tělo s přihlédnutím k duchovním souvislostem. Biorytmus denní, týdenní, měsíční, roční a zajímavý sedmiletý biorytmus - jejich využití v praktickém životě, diagnostické a léčebné souvislosti z pohledu klasické a východní medicíny.  

 4. Základní principy celostní medicíny - celostní pohled na člověka ve světle příčin nemocí. Nemoc z pohledu fyzického, psychického a duchovního. Základní biorytmy - denní, měsíční a roční. Akupunktura jako součást TCM a příbuzné techniky EAV, mikrosystémy. Homeopatie. Funkční poruchy a psychosomatické souvislosti. Řeč našich orgánů, co nám tělo říká. Možnosti diagnostiky a terapie. Praktické příklady funkčního myšlení z praxe rehabilitačního lékaře.

 5. Mozaika souvislostí - celostní pohled na pohybový systém a psychosomatiku - úvodní přednáška k problematice hybného systému z pohledu priority funkce před strukturou, psychosomatické souvislosti - vzájemné ovlivnění fyzického těla psychikou a opačně. Potlačované emoce a jejich projevy na hybném systému. Psychosomatické souvislosti. O bdělé pozornosti.  

 6. Mozaika souvislostí - element voda - první část přednášky zaměřená na vztahy elementů východní filosofie s využitím v současné medicíně a v našem životě obecně (voda). Projevy na fyzickém a psychickém těle. Pohlavní orgány, kosti. Smyslové orgány (uši) ve vazbě na elementy - sluch a hudba - vysvětlení souvislostí.  

 7. Mozaika souvislostí - element země - druhá část přednášky zaměřená na vztahy elementů východní filosofie s využitím v současné medicíně a v našem životě obecně (země). Projevy na fyzickém a psychickém těle. Smyslové orgány (jazyk, chuť) ve vazbě na elementy. Stres, štítná žláza a její poruchy. Základní principy stravování.   

 8. Mozaika souvislostí - element kov - třetí část přednášky zaměřená na vztahy elementů východní filosofie s využitím v současné medicíně a v našem životě obecně (kov). Projevy na fyzickém a psychickém těle. Funkce tlustého střeva, řízení sliznic. Zevní projevy alergie na kůži nebo na sliznicích. Smyslové orgány (nos, čich) ve vazbě na elementy. Kůže, její problémy, opalování. Správné dýchání, jóga, cvičení, meditace. Hormonální látky ve fyziologických podmínkách. Pocity štěstí. Význam DNA.  

 9. Mozaika souvislostí - element dřevo - čtvrtá část přednášky zaměřená na vztahy elementů východní filosofie s využitím v současné medicíně a v našem životě obecně (dřevo). Projevy na fyzickém a psychickém těle. Smyslové orgány (oči, zrak) ve vazbě na elementy. Játra jako metabolický a vylučovací orgán se schopností detoxikace. Řízení svalů, hybnosti a metabolických funkcí. Hněv a vztek, potlačovaná zloba a její důsledky. Teorie barev a jejich význam.  

 10. Mozaika souvislostí - element oheň - pátá, závěrečná část přednášky zaměřená na vztahy elementů východní filosofie s využitím v současné medicíně a v našem životě obecně (oheň). Projevy na fyzickém a psychickém těle. Řízení srdce, oběhu, sexu, tenkého střeva, hormonální regulace. Smyslové orgány (hmat) ve vazbě na elementy. Tenké střevo a imunitní systém, možnosti ovlivnění. Srdce jako centrum pozitivních emocí a lásky. 

 11. Smyslové orgány podle elementů - každému elementu z východní filosofie odpovídá některý smyslový orgán. Ledviny řídí uši a sluch, slezina má prostřednictvím jazyka vliv na naše chutě, plíce ovládá díky nosu náš čich. Játra mají úzký vztah s očima a vnímáním barev a srdce ovlivňuje smyslový orgán hmat. Všechny souvislosti propojené s našim praktickým životem. 

 12. Celostní pohled na zdraví a imunitu - základní principy celostní medicíny, s jakými formami a prostředky celostní medicína pracuje. Základní pilíře imunitního systému, jejich projevy a možnosti ovlivnění. Aktuální otázky v souvislosti s nedávnou pandemií. Příklady z klinické praxe rehabilitačního lékaře uplatňujícího ve své činnosti principy celostního přístupu v diagnostice a terapii.

 13. Bolest a pohybový systém - fyzické a psychické tělo, úloha svalů, funkční myšlení. Příčiny bolesti v hybném systému, psychosomatické souvislosti. Možnosti terapie - rehabilitace, akupunktura. Příklady z klinické praxe. 


     

Přednáškovou činnost nutno domluvit osobně, cena dohodou.

bottom of page