top of page

LÉKAŘSKÉ VÝKONY

Nabízíme širokou škálu služeb pro naše pacienty:
  • Ordinace lékaře s atestací FBLR (fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace) poskytuje základní diagnostiku a terapii v celé šíři oboru rehabilitačního lékařství včetně metodik a technik myoskeletální medicíny (mobilizace a manipulace páteře) a reflexních technik. Lékař absolvoval vzdělávací kurzy technik manuální medicíny několika úrovní. Indikace léčby : všechny bolestivé stavy poruch hybného systému (zvl. bolesti páteře - krční, hrudní i bederní), bolesti kloubů a svalů degenerativního, zánětlivého i funkčního původu. Neurologické poruchy, včetně obrny periferních nervů. Stavy po operacích a úrazech hybného systému. Revmatologická onemocnění. Základní rehabilitační péče pro děti a dorost. Léčba všech funkčních bolestivých stavů – bolesti hlavy, chronické i akutní bolesti. Vyšetření v ordinaci lékaře je nezbytnou podmínkou návrhu dalších léčebných postupů, které vykonávají na pracovišti kvalifikované fyzioterapeutky v souladu s moderními poznatky vědeckého přístupu v rehabilitaci (viz fyzioterapeutky). Převážná většina diagnostických vyšetření a léčebných metod je hrazena ze zdravotního pojištění. 

  • Ordinace akupunktury využívající různých technik jako součásti tradiční čínské medicíny k ovlivnění všech bolestivých stavů, funkčních poruch různých orgánových systémů, psychických poruch a imunodeficitních stavů (alergie). Plná kvalifikace lékaře, který vykonává tuto odbornou praxi více než 40 let a aplikuje léčení akupunkturou ve všech indikacích. Držitel Kreditu II. st. České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP. Absolvovány základní i nadstavbové kurzy v rámci doškolovacího systému, ale i zahraniční stáže na Srí Lance (opakovaně), v Thajsku, v Číně a Tibetu. Indikace léčby : všechny bolestivé stavy, funkční poruchy, stavy po operacích a úrazech hybného systému. Periferní paresy (ochrnutí), neuralgie, migrény, ale i vertigo (závratě), tinnitus (hučení v uších). Alergie, ekzémy, astma bronchiale. Psychické poruchy - neurastenie, neurozy, nespavost, chronické psychické problémy. Bližší informace též na www.akupunktura.cz

  • Komplexní vyšetření - diagnostika pomocí metody EAV (elektroakupunktura dle Dr Volla). Metoda vychází z principů akupunktury a filosofie východní medicíny zdokonalená o diagnostickou složku, propracovanou německým lékařem Dr R.Vollem (1953). Diagnostická část zahrnuje zjištění energetických dysbalancí v organismu vyšetřením na měrných bodech na horních i dolních končetinách. Diagnostika zjišťuje přetížené a oslabené meridiány a dává tak do souvislostí problémy fyzického těla s problémy v emoční sféře a psychice člověka. Zjištěné nerovnováhy v energetickém systému člověka následně korigovány pomocí homeopatik, bylinek s návrhem k úpravě životosprávy. V rámci léčebného plánu jsou doporučovány harmonizační postupy k ovlivnění emočních, psychických, ale i duchovních příčin nemocí (základy etikoterapie) na základě podrobné diagnostiky v rámci celostní medicíny. Možnost testování vhodných a nevhodných léků, potenciálních alergenů, potravin, chemických látek, mikrobiálních zátěží, šperků, kamenů a prakticky všeho, čím se člověk obklopuje a co může ovlivnit jeho energetický systém. Jako každá jiná metoda má i své limity. Metoda je vhodná u funkčních obtíží různého původu. Nevhodná k diagnostice a řešení strukturálních poruch (úrazy obecně, artrozy, nádory). 

  • Homeopatická poradna s holistickým přístupem k léčení různých chronických i akutních patologických stavů s praxí přes 30 let. Na základě podrobného vyšetření navrhována terapie podle zásad konstituční homeopatie s možností podání homeopatik k ovlivnění akutních obtíží pacienta (příznaků). Možno kombinovat s metodou EAV - viz výše. 

  • Ordinace spolupracuje s fyzioterapeutkou, nyní pracující v Olomouci, kdy jsou na pracovišti v Semilech 2 - 4 dny v měsíci prováděny výkony doplňující lékařskou terapii o další techniky kvalifikovaným fyzioterapeutem - Jana Dluhá, DiS. Bližší informace o terapeutce v záložce "externí pracovníci". Termíny ordinace v Semilech najdete na titulní straně u externích spolupracovníků. Jedná se o moderní propojení klasické fyzioterapie, západní osteopatie – kraniosakrální terapie, viscerální (orgánové) a neurální manipulace, somato-emocionální uvolnění – s východní medicínou. Terapeut diagnostikuje a léčí příčiny obtíží nejen na úrovni pohybového aparátu, ale i na úrovni vnitřních orgánů a psychiky. To vše vede k celkové harmonizaci všech funkcí v organismu. Bližší informace na www.jemnydotek.cz. Objednávky na tel. čísle 739 301 739 též na j.ullrichova@seznam.cz 

  • Konzultační a poradenská péče. V rámci zkvalitňování poskytované zdravotní péče v našem zdravotnickém zařízení je rozšířeno spektrum nabídky o možnost poradenské a konzultační péče, kterou zajišťuje externí pracovník, který 1 x měsíčně dojíždí do Semil a spolupracuje s našim zdravotnickým zařízením. Břetislav Čtvrtek má více než 35 let zkušeností v oblasti poradenství osobního rozvoje, kde působí v roli konzultanta a terapeuta. Působí jako cvičitel bojových umění a provádí výuku včetně propagace východních filosofií. Po dobu 6 let také působil ve studiu Bioharmonie v Praze, pořádal řadu regeneračních a ozdravných pobytů v Itálii v letech 1990-97. Od roku 2006 se angažuje v poradenství při aplikaci pulzní magnetoterapie. Ve své praxi využívá díky jasnovidným schopnostem různé netradiční techniky, zaměřené na celostní pojetí v rámci diagnostiky a terapie různých patologických stavů, spojených s disharmonií v pracovním, osobním, rodinném, ale i společenském prostředí, které jsou mnohdy zdrojem různých obtíží fyzického těla, ale i psychiky. Při práci využívá různých reflexních technik, ale i cílené psychoterapie. Je propagátorem zdravého životního stylu. Veškerou svou odbornou činnost provádí v souladu s principy celostního přístupu. Aktuální termíny přítomnosti na našem pracovišti na titulní straně u externích spolupracovníků. Záložka "provozní doba". Objednávky jen přes ordinaci lékaře.
    V současné době pracuje i v Praze, viz http://www.dumrukousvetla.cz/cesta

bottom of page