top of page

KONFERENCE

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovoluji si tímto navázat na tradici konferencí celostní medicíny pořádaných na Hrubé Skále, v Sedmihorkách, Jeseníku... a pozvat vás na jejich další pokračování do Kostelce nad Černými lesy v termínu 19. - 20. 4. 2024.

Na co se můžete těšit?

Na zajímavé osobnosti a aktuální témata, diskusní kruhy, praktické workshopy, krásné prostředí zámeckých prostor, čerstvý vzduch, živou vodu, domácí dobroty, koncert harfového souboru... ale zejména na čas a prostor pro osobní setkání, vzájemnou inspiraci a jarní osvěžení těla i ducha.

Co naopak nečekejte?

Firemní prezentace (ty mají prostor na jiných akcích), alkoholické nápoje, dokonalou profesionální organizaci (tuto akci pořádám poprvé).

 

Pozvání k aktivní účasti na programu přijali s velikou laskavostí a vstřícností lidé, kterých si nesmírně vážím. Hlavní vize tohoto setkání -  radost, propojení, sdílení a sebepéče - se projevuje formou různých "šťastných náhod" již od prvního okamžiku, kdy jsem přijala výzvu kolegy Holuba ujmout se organizace konference. Mojí snahou je vytvořit bezpečné prostředí a podmínky, kde tyto kvality mohou růst a rozvíjet se, podobně jako tomu bývalo v letech minulých.

I proto volím formu neformálního přátelského setkání s omezeným počtem míst, bez propagace v médiích nebo na sociálních sítích.

Pokud tedy zvažujete svou účast, prosím o vyplnění krátkého dotazníku do konce října 2023, na základě vyhodnocení vašich preferencí pošlu v průběhu listopadu předběžný program a podrobnější informace ohledně možností ubytování a stravy. Nový mailing list bude obsahovat již pouze aktuální e-mailové adresy z dotazníku; pokud by dotazník někomu z vás činil obtíže, prosím kontaktujte mne mailem či telefonicky. 

 

Těším se na setkání na konferenci, přeji příjemné podzimní dny!

 

MUDr. Lenka Radková

Poradna nekonvenční medicíny, Říčany

radkova.pnm@gmail.com

tel.: 775 217 247. 

 

 

Zvu vás k vyplnění formuláře:

 

Konference celostní medicíny 

Kostelec nad Černými lesy 

19. - 20. 4. 2024

Vyplnit formulář

 

bottom of page