1/13

PRIVÁTNÍ AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

se specializovanou péčí
   
     Ordinace lékařů
            v úterý
         (Dr Holub)
        a ve čtvrtek
     (Dr Dlabalová)
 pouze  po objednání
Lékařské výkony
  • Základní diagnostika a terapie v rámci rehabilitace

  • Ordinace akupunktury

  • Celostní vyšetření lékařem - diagnostika EAV

  • Homeopatická poradna

Přítomnost externích spolupracovníků

MUDr. Věra DLABALOVÁ

každý čtvrtek

 

Jana ULLRICHOVÁ DiS.

28. května 2020 

29. května 2020

po předchozím objednání 

Břetislav ČTVRTEK

13. června 2020

po předchozím objednání

Provozní doba centra

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

-  11.30

-  11.30

-  11.30

-  11.30

-  12.00

12.15

12.15

12.15

12.15

-  18.00

-  15.30

-  15.30

-  15.30

Ordinační doba lékaře

 

Pondělí

Úterý

 

Středa

Čtvrtek

 

Pátek

ordinace

EAV, homeopatie

rehabilitace

MUDr. Holub

akupunktura

rehabilitace

MUDr. Dlabalová

pro zvané pacienty

 

-  16.00

-  15.00

  

-  16.00

-  15.00

-  11.00

 

9.00

8.00

 

8.00

8.00

8.00

         Zahájení normálního  

          provozního režimu

                    

              v pondělí 18. května 2020 

Provoz zdravotnického zařízení bude po ukončení nouzového stavu postupně převeden do normálního režimu.

Nadále budou preferováni k léčení pacienti po úrazech a operacích hybného systému a pro akutně vzniklé bolestivé stavy.

 

Do ordinace je třeba se předem objednat na recepci osobně nebo telefonicky a dodržovat domluvený čas návštěvy.

  

Upozorňujeme všechny pacienty, že charakter naší práce vyžaduje bezprostřední kontakt pacienta s terapeutem. Pokud má někdo obavu z nákazy a strach, ať odloží svou návštěvu zdravotnického zařízení na pozdější dobu.  

481 622 009
481 622 664

Rehabilitační centrum Semily

MUDr. Miroslav Holub

U Potoka 76, 513 01 Semily

© 2017 Rehabilitačni centrum Semily